Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques Codi 360426
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència C
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català, castellà i anglès Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 28/01/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 10/06/2016