Formulari d'accés

Metodologia i organització general
Les sessions presencials de l’assignatura es desenvolupen a través d’activitats complementàries, les quals es poden combinar en una mateixa sessió.
L’assignatura s’estructura en dos blocs. El primer comprèn el procés de lideratge, tot abastant des de les seves característiques psicològiques fins a les socials. El segon bloc considera les dinàmiques dels equips de treball que són més habituals en el si de les organitzacions. En ambdós blocs de l’assignatura es fa referència a l’aplicació dels seus continguts a la publicitat i a les RRPP.