Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors Codi 360382
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. A. Noguero Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/05/2016