Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Tècniques d'Expressió i de Control Personal: maneig de l'autopresentació i de les situacions d'interacció Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. V. Pestana i Dra. N. Codina Coneixements
previs recomanats
S’aconsella tenir superades la majoria de matèries bàsiques. Torn Únic
Descripció general del taller Saber presentar-se i expressar-se és una necessitat bàsica per a qualsevol professional que treballi en interacció amb el públic, però avui en dia, donades les noves formes de comunicació, és bàsica la formació en el control de la pròpia expressió i de la situació on es dóna la interacció. En aquest taller es treballa des de la implicació activa i proactiva de l’alumnat les estratègies i procediments per a la millora de la comunicació personal en entorns interpersonals.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: Vestimenta còmoda
Format INTENSIU (juny)

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 26/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 10/06/2016