Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Taller Gestió emprenedora de la comunicació per a PIMES
Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. Arceo i Dr. D. Tena Coneixements
previs recomanats
 No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller

Estructura de la part teòrica (23 hores lectives)
• 8 classes presencials de 3 hores.
• Discussió de 8 lectures i alguns vídeos recomanats per al desenvolupament del temari.
• Crítica d’un llibre triat per a una millor comprensió dels continguts i les pràctiques.

• Temari:
1. La gestió emprenedora en el context econòmic actual.
2. Desenvolupament local de l’activitat de comunicació publicitària i de relacions públiques.
3. Sistema d’intel·ligència comercial: investigació i desenvolupament.
4. Com elaborar un pla comercial de serveis de comunicació publicitària i de relacions públiques.
5. Transformació digital de las pimes.
6. Comunicació col·laborativa per a pimes.
7. El pla de comunicació corporativa per a pimes.
8. L’estructura de portaveus a la comunicació online de les pimes.
9. Sistemes i Formes de comunicació per pimes.
10. Conceptualització i Direcció d’Art de missatges persuasius per pimes.

Estructura de la part pràctica (33 hores lectives).
• 11 classes per a dur a terme la tutorització de cadascun dels treballs.
o 18 hores de tutories online (sis sessions de 3 hores).
o 15 hores de tutories presencials (cinc sessions de 3 hores).
• Grups de treball de 3/4 alumnes.
• Cada grup desenvoluparà un pla estratègic de captació de necessitats de comunicació d’una pime en un sector en concret a Cataluña.
• Cada grup entregarà, a més, 5 informes:
1.- Els serveis de comunicació publicitària i de relacions públiques a Cataluña per a pimes. Anàlisi documental i consulta a líders d’opinió.
2.- Anàlisi d’un sector concret i de les seves constants comunicatives. Anàlisi documental i consulta a líders d’opinió. S’associarà el citat contingut amb l’oferta de serveis comunicatius de cada grup de treball en concret.
3.- Estratègia de relacions efectives amb possibles subjectes promotors amb necessitats comunicatives, tant publicitàries com de relacions públiques. Avantatges de cost, de diferenciació de serveis i de transacció.
4.- Pla de negoci: fonts d’ingressos, recursos clau, activitats clau, socis clau, estructura de costos.
5.- Avaluació del pla de relacions estratègiques amb possibles subjectes promotors amb necessitats comunicatives, tant publicitàries com de relacions públiques.
• Cada grup entregarà: Manual d’Imatge i de Comunicació Visual de l’Organizació Pime.
• Defensa pública del projecte a les últimes setmanes del mes de maig.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Projector, pissarra
A aportar per l'estudiant: ordinador
Format EXTENSIU
2n Semestre

 

Data de creació: 17/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 17/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/05/2016