Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller 7 claus per a guanyar una campanya Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. Daniel Bargalló Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller

En este taller se mostrará cómo ganar una campaña de comunicación y la importancia de persuadir al cliente desde el primer email de contacto hasta la puesta en escena para la presentación de vuestra campaña. Muy práctico para aplicar a la presentación de trabajos de fin de carerra.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: 
Format INTENSIU (juny)

 

Data de creació: 02/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 02/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 09/05/2016