Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Creació Gràfica Publicitària: Art & Copy Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Baños
i Prof. D. Gómez
Coneixements
previs recomanats
Especialment orientat a estudiants de quart curs.
Cal capacitació suficient en Photoshop.
Torn Únic
Descripció general del taller

“Si tu publicidad pasa desapercibida, todo lo demás es académico” Bill Benrnbach

Aquest no és un taller per saber cóm es fa un anunci. És un taller per aprendre a fer anuncis. Praxis. La creació d’anuncis no pot ser per al professional una pràctica basada en l’enginy sinó en la perspicàcia. Només els coneixements en estratègia, retòrica i disseny poden garantir l’eficàcia en la praxi publicitària. En aquest taller es treballarà la ideació, redacció i realització d’anuncis per a premsa diària, revistes i cartells. L’alumne/a ha de finalitzar el Taller amb un book amb peces gràfiques publicitàries de diversos formats (pàgines, mitges, dobles, peus (faldones), cartells, tanques, etc.), realitzades de principi a fi pel seu equip.


Aquest taller requereix de l’estudiant el compromís de resposta ràpida i dedicació àmplia fora de l’aula.


Organització del taller: Com si d’una agència de publicitat es tractés, els docents actuaran com a professionals  amb els seus propis equips de treball, alternaran la seva presència a classe per tal de fer el seguiment, acompanyament i direcció del procés de creació (estratègia, concepte, idea, imatge i text).


La Direcció Creativa (Director de Copy i Director d’Art) presentarà els productes i el seu brief. Decidirà l’estratègia, marcarà els diferents eixos de comunicació i dirigirà, de manera directa, l’esforç creatiu dels equips.


No es tracta de que els alumnes puguin seguir els seus “impulsos creatius”, sinó de que comprenguin i apliquin la metodologia de les agències de publicitat.


Sobre un mateix tema, es crearan diferents enfocaments en funció dels diferents targets . Cada equip realitzarà les peces que corresponguin al concepte assignat pels Directors Creatius (docents).


Organització del taller: Els docents desenvoluparan el contingut teòric del taller i explicaran la metodologia pedagògica del curs:

FASE TEÒRICA:

Sessió 1: Els directors creatius Mariano Baños i Diego Gómez, presentaran el Taller, la seva mecànica i calendari. S’establiran equips d’estudiants i es crearà la fitxa d’equip.

Sessions 2 i 3: El Prof. Mariano Baños exposarà la part teòrica del curs corresponent al copy (Copy platform, Idea, Imatge, Titular, Text, Eslògan).

Sessions 4 i 5: El prof. Diego Gómez exposarà la part teòrica del curs que correspon a l’art (esborrany, tipografia, composició, direcció d’art, aplicacions Photoshop).


CICLE DE TREBALL: 
Cinc sessions (10 hores) per producte. 
Dia 1 (Mariano Baños): 
El Director. Creatiu  presenta producte i brief campanya. 
S’assignen els eixos de comunicació als equips. 
Dia 2 (Mariano Baños): 
Presentació i revisió de primeres idees d’imatge i titular. Alternatives i decisions finals. 
Dia 3 (Mariano Baños): 
Presentació i revisió de titulars, textos i eslògans definitius. 
Dia 4 (Diego Gómez): 
Revisió i correcció dels primers esborranys. 
Dia 5 (Diego Gómez): 
Creació d’originals. Tancament de les peces i decisions finals.


FASE FINAL:  
Penúltima sessió (Mariano Baños): 
Ajustaments definitius.

Darrera sessió: (Mariano Baños i Diego Gómez): 
Presentació de treballs per part dels alumnes i avaluació.

Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant:
Tots els estudiants hauran de portar el seu propi ordinador equipat amb el programari indicat.
Fulls per esborrany (bocetos) DIN A4.
Llapis,
Retolador.
I, per a les presentacions d’art final, cartró ploma.
Format EXTENSIU
2n Semestre

 

Data de creació: 10/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 23/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 27/05/2016