Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Que l’alumnat prengui consciència de l’autopresentació i de la seva incidència en les relacions interpersonals. X X            
OG2.- Que l’alumnat experimenti diferents tècniques de control personal: Relaxació. Consciència de la situació. El cos en moviment. Control de la veu.             X X
OG3.- Que l’alumnat creï situacions d’interacció mitjançant principis que afavoreixen l’autoinducció del comportament: Objectiu. Obstacle. Acció.        X X      
OG4.- Que l’alumnat creï situacions d’interacció mitjançant aspectes que afavoreixen l’heteroinducció del comportament: Interpretació de la situació. Conducció del grup. Improvisació.      X     X    

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- Fomentar la capacitat d’observació de les interaccions en funció de les seus objectius, obstacles i accions.     X  
OE2.- Aplicar al propi comportament els principis d’objectius, obstacles i accions en diferents situacions d’interacció.     X  
OE3.- Estimular la creació de situacions on es posin de manifest diferents tipus d’interaccions entre persones.       X
OE4.- Utilitzar eines per a un registre de les interaccions en grup i la seva conducció. X     X
OE5.- Fer ús d’eines per al registre i l’anàlisi de l’autopresentació. X      
OE6.- Relacionar els continguts de l’autopresentació amb els àmbits laboral i no laboral de la quotidianitat.   X    
OE7.- Posar en pràctica exercicis orientats envers la relaxació, el tenir consciència de la situació, l’expressivitat del cos en moviment i el control de la veu.   X    
OE8.- Identificar la idoneïtat de les tècniques que afavoreixen el control personal segons els diferents àmbits laboral i no laboral de la quotidianitat. X X