Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne aprendrà en la pràctica les formes de fer presentacions personals i d'empresa. X  X  X      
OG2.- L'alumne posarà en escena de les seves propostes i aprendrà a enfrontar-se a les entrevistes dels mitjans de comunicació.  X  X      

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà a presentar projectes a empreses. X X
OE2.- L'alumne coneixerà les característiques pràctiques de la presentació d'una roda de premsa. X X
OE3.- L'alumne aprendrà els diferents rols en l'entrevista a televisió, com entrevistador i també com entrevistat. X X
OE4.- L'alumne aprendrà els diferents rols en l'entrevista a televisió, com entrevistador i també com entrevistat. X X