Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Recursos Humans Codi 360423
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. Oriol Escardíbul Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 08/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015