Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Planificació i Mitjans Publicitaris Codi 360421
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. Botey Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 12/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015