Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller El paper de les RRPP en un pla de comunicació integral Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. Daniel Bargalló Fontana Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Les barreres entre la publicitat i les relacions públiques han desaparegut. Les agències de publicitat i les agències de comunicació i relacions públiques estan cridades a la integracíó. Com s'articulen les campanyes de comunicació integrals? Quin paper juguen les RRPP en aquest context? Quin són els elements clau que hem de tenir clars per definir correctament les nostres estratègies de comunicació?
En aquest taller, eminentment pràctic, expliquem com integrar les accions de RRPP en les campanyes de comunicació integrals que ofereixen les agències de publicitat actualment.
Idioma Català i Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r Semestre).

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015