Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C3 C4 C6 C7 C11  C13 
OG1.- L’alumne relacionarà el pla de màrqueting amb l’estratègia empresarial. X   X      
OG2.-. Analitzarà el paper de les diferents variables del màrqueting mix en el pla de màrqueting. X  X X  
 
   
OG3.-. Aprendrà a desenvolupar un pla de màrqueting.  X X X X X X X
OG4.- Identificarà els instruments del màrqueting del segle XXI en el marc de les noves tecnologies. X X  X      
OG5.- Coneixerà l’aplicació pràctica de les tècniques del màrqueting digital.     X     X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5
1 OE1.- Igualar nivells i ampliar sòlidament el coneixement del màrqueting entre tots els estudiants. X        
OE2.- Assolir un nivell alt en la part de decisió en màrqueting: estratègies i polítiques de màrqueting. X        
OE3.- Conèixer bé la potencialitat de la marca con concepte-cruïlla de la publicitat, el màrqueting i les RR.PP. X  X      
2 OE4.- Saber confegir un Pla de Màrqueting, i fer anàlisi de sensibilitat de la modificació de llurs variables.   X      
OE5.- Conèixer bé les tècniques i variants del màrqueting 2.0.      X    
3 OE6.- Dominar l’abast, la trajectòria i les possibilitats de les xarxes socials en el màrqueting de les empreses.        X X
OE7.- Conèixer els objectius i tasques dels llocs de treball standard més importants a l’àrea del màrqueting.        X X