Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 TÍTOL: EL PLA DE MÀRQUETING A L’EMPRESA
Tema 1: El paper del pla de màrqueting dins l’estratègia empresarial.
Tema 2: L’anàlisi de la situació interna i externa de l’empresa.
Tema 3: L’obtenció d’un avantatge competitiu sostenible en el temps.
Bloc 2 TÍTOL: EL MÀRQUETING MIX I EL PLA DE MÀRQUETING
Tema 4: La política de producte / servei.
Tema 5: La política de preu.
Tema 6: La política de distribució.
Tema 7: La política de comunicació.
Tema 8: La formulació del pla de màrqueting.
Bloc 3 TÍTOL: EL MÀRQUETING DEL SEGLE XXI
Tema 9: Les noves tendències del màrqueting.
Tema 10: El màrqueting digital i les xarxes socials.
Tema 11: El màrqueting d’experiències i el neuromàrqueting.