Formulari d'accés

Metodologia i organització general
L’assignatura té una doble vessant: teòrica i pràctica. En aquest sentit, la professora posarà a disposició dels estudiants els instruments, documents i referències necessaris per combinar les classes magistrals amb aplicacions pràctiques per fomentar un ambient de participació i interactivitat. Per això es facilitarà que els estudiants facin les seves aportacions personals a la temàtica estudiada i que puguin resoldre amb la professora els dubtes que s’hagin plantejat.
Es faran presentacions temàtiques per tal de facilitar als estudiants la comprensió dels temes tractats i s’exemplificaran els continguts amb casos reals per tal d’apropar al màxim els estudiants a la realitat professional que aborda l’assignatura.