Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Pla de Màrqueting Codi 360419
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. J. Badia Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 19/03/2014
Data darrera actualització i seguiment: 02/02/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015