Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. E. Ordeix i Prof. M. Julià Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 02/02/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015