Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne aprendrà a desenvolupar la seva capacitat analítica, crítica i de debat.    X X X X X X  
OG2.- L’alumne serà capaç de reconèixer una estratègia de comunicació en Social Media. X X X X X X X X
OG3.- L’alumne podrà definir una estratègia en mitjans socials. X X   X   X X
OG4.- L’alumne sabrà gestionar el treballar en equip.   X          
OG5.- L’alumne serà capaç de identificar i aplicar les eines i canals publicitaris online en funció de les necessitats de l’estratègia. X X X       X X
OG6.- L’alumne reflexionarà sobre les tècniques creatives online i diferents tècniques de creació de contingut. X X   X X X   X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L’alumne serà capaç de definir els objectius de la marca i de fixar uns KPI’s a resoldre durant l’estratègia. X X X X X X
OE2.- L’alumne serà capaç de identificar les estructures pròpies d’un equip de Social Media així com els rols estratègics que intervenen en la relació agencia online – marca.    X   X  
OE3.- L’alumne diferenciarà entre estratègia i acció tàctica, utilitzant els coneixements obtinguts al llarg del taller.  X   X X
OE4.- L’alumne serà capaç de detectar els canals i la seva correcta assignació en funció de les necessitats de la marca..    X X   X  
OE5.- L’alumne serà capaç de segmentar l’audiència i definir territoris de contingut en base al target/plataforma en qüestió.  X X    X   X
OE6.- L’alumne coneixerà les tendències en formats innovadors. X X    X   X