Formulari d'accés

Fonts d'informació

“Buscadores: La clave de tu negocio en Internet” (Manual de Marketing Online vol.2) - Google, Red.es
“Conecta” - Pepe Tomé
“Marketing Digital” - Pere Rosales
“The Long Tail” - Chris Anderson
“Art off SEO” - E. Enge, S.Spencer, R.Fishkin, J.C. Stricciola