Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Escriptura Creativa Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. Folch Coneixements
previs recomanats
Capacitat de redacció.
Coneixement ortogràfic fonamental.
Capacitat lectora i gaudi personal a través de la lectura.
Visionat de les pel·lícules (DVD):
“Verbo” de Eduardo Chapero Jackson i 
“El imaginario del Dr. Parnassus” de Terry Gilliam
Torn Únic
Descripció general del taller Introduir a l’alumne en els processos d’escriptura  tot desenvolupant les seves habilitats per tal que sigui capaç de construir un discurs narratiu amb finalitats publicitàries, d’aplicació a l’àmbit de les RRPP o o en la indústria de l’entreteniment, des de narració literària, a guionització  de sèries, films, videojocs i dramatúrgia.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador personal.
A aportar per l'estudiant: Material d’escriptura.
Format INTENSIU

 

Data de creació: 06/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015