Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: ELEMENTS ESTRUCTURALS

Tema 1.- Introducció a l’assignatura: objectius i metodologia.
Tema 2.- La candidatura i CV com a elements d’anàlisi. L’entrevista de selecció.
Tema 3.- Coaching professional.
Tema 4.- Eines per a la cerca de feina.
Tema 5.- Detecció de noves opcions professionals.

Bloc 2 Títol: ELEMENTS CONCEPTUALS

Tema 6.- Conferències de l’àmbit professional de la publicitat. Fitxa d’anàlisi.
Tema 7.- Conferències de l’àmbit professional de les relacions públiques. Fitxa d’anàlisi.