Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de les Relacions Públiques Codi 360394
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. E. Ordeix i Prof. M. Julià Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 28/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015