Formulari d'accés

Fonts d'informació

En aquest apartat s'indiquen algunes monografies i manuals de referència i consulta que poden ajudar l'estudiant a complementar les explicacions donades a classe. Es recomana consultar sempre la darrera edició editada. Al llarg del curs el docent indicarà la bibliografia específica que correspongui en funció del tema tractat en les diferents sessions.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 2005. ISBN: 9788496082212
FERRER, I.-MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos,2014. ISBN: 9788499696393
GARCIA UCEDA, MARIOLA. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC 7ª edició (revisada, 2011)ISBN: 9788473562386
GONZÁLEZ LOBO, M. A. Manual de publicidad. Madrid: ESIC,2009.ISBN: 9788473566285
HERREROS ARCONADA, M. La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1997 ISBN: 9788473069175
TERMCAT (Diversos autors). Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. ISBN: 9788441202283
VICTORIA, J.S. (Coord.). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN: 9788434413047


Webgrafia.

En el seu moment i en funció del tema, es facilitaran adreces web i enllaços específics.