Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: la Publicitat com a procés de comunicació: Comunicació Empresarial i Marca

A) Els nous escenaris comunicatius en el món de l’empresa.
B) L’evolució del concepte de comunicació en l’entorn empresarial: de les 4 Ps a les 4 Fs.
C) Els valors de la publicitat: tòpics i crítiques.
D) La marca: concepte, característiques, valors i gestió de la seva comunicació. Anatomia i arquitectura de marca.

Bloc 2 Títol: El funcionament de la indústria publicitària. Els agents de la comunicació publicitària.

A) La publicitat com a indústria i com a professió al segle XXI.
B) Els agents de la indústria publicitària: anunciants, agències i mitjans. Estructures i interrelacions. Els grans grups de comunicació.
C) El Brífing: com treballen els anunciants. L’estratègia publicitària bàsica i la seva Copy Strategy.