Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Comunicació per a la igualtat: ètica i deontologia Codi 360381
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. J. R. Camps / Dra. C. De Uribe Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/01/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015