Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- Presentar els principals conceptes, eines i teories que permeten l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.   X   X  
OG2.- Conèixer el paper del sistema comunicatiu com element  essencial en el procés de globalització. X     X  
OG3.- Delimitar les característiques, les problemàtiques i les tendències de futur del sistema comunicatiu.     X   X
OG4.- Descriure les dinàmiques que condicionen l’actual configuració i el funcionament del sistema comunicatiu des d’una perspectiva històrica que desemboqui en l’actualitat més recent.   X     X

 

Objectius específics  // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.-Introduir l’àmbit d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu. X      
OE2.-Plantejar els fenòmens i els marcs teòrics per l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.      
2 OE3.-Calibrar la influencia de les dimensions tecnològica, econòmica i política en l’articulació de l’estructura del sistema comunicatiu.        X
OE4.-Plantejar una anàlisi del context actual i de les perspectives de futur del sistema comunicatiu.     X  
OE5.-Comprendre les múltiples interrelacions i interdependències  que donen forma al sistema comunicatiu actual.        X