Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Eines teòriques per a l'estudi de l'estructura del sistema comunicatiu

Tema 1. Introducció al sistema comunicatiu.
1.1 Els conceptes “d’estructura” i “sistema”.
1.2 El sistema comunicatiu: característiques inicials. 
1.3 Àmbits d’activitat i agents del sistema comunicatiu.
Tema 2. Les teories per estudiar el sistema comunicatiu.
2.1 El fenomen de la globalització: expansió i interconnexió. 
2.2 Vincles entre la globalització econòmica i la globalització comunicativa.
2.3 Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu I: la teoria del imperialisme cultural .
2.4 Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu II: l’economia de la comunicació (media economics).
2.5 Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu III: l’economia política de la comunicació.
2.6 Dimensions del sistema audiovisual: tecnologia, economia i política.

Bloc 2 Títol: Les dimensions del sistema comunicatiu

Tema 3. L’impacte de la tecnologia en el sistema comunicatiu.
3.1 La importància de las telecomunicacions i la seva evolució històrica.
3.2 El procés de digitalizació i el sistema comunicatiu.
3.3 Reptes tecnològics: convergència i interactivitat.
3.4 Agents tecnològics del sistema comunicatiu: els operadors de telecomunicacions. 
Tema 4. La Societat de la Informació i el sistema comunicatiu.
4.1 La societat-xarxa: la revolució de la galàxia Internet.
4.2 Las característiques de la Societat de la Informació.
4.3 La fractura digital (digital divide).
4.4 Les xarxes socials.
4.5 Espanya davant la Societat de la Informació.
Tema 5. La dimensió econòmica del sistema comunicatiu.
5.1 La importància de la economia en el sistema comunicatiu.
5.2 El paper de la publicitat. 
5.3 La mercantilització de la comunicació.
5.4 Las indústries culturals i les indústries creatives.
5.5 Característiques econòmiques del sistema comunicatiu.
5.6 Tendències actuals i escenari d’actuació dels agents del sistema comunicatiu des de l’òptica econòmica.
Tema 6. Els grups de comunicació.
6.1 La concentració empresarial: els “amos” de la comunicació.
6.2 Característiques bàsiques dels grups de comunicació.
6.3 Principals grups de comunicació en l’escenari mundial, europeu, llatinoamericà i espanyol.
6.4 Estratègies i dinàmiques d’actuació dels grups de comunicació.
Tema 7. La dimensió política del sistema comunicatiu.
7.1 La doble vesant: la comunicació política i les polítiques de comunicació.
7.2 Una esfera pública dual: las relaciones entre la comunicació i la política.
7.3 El control polític del sistema comunicatiu: clientelisme i instrumentalització.
7.4 El sistema comunicatiu i la cultura política dels ciutadans: mobilització o malestar mediàtic?.
Tema 8. La intervenció pública sobre el sistema comunicatiu: les polítiques de Comunicació.
8.1 Concepte i orígens de les polítiques de comunicació. 
8.3 Models de sistemes comunicatius.
8.4 La regulació del sistema comunicatiu.
8.5 Polítiques públiques de foment i suport a la comunicació.
8.6 Els consells audiovisuals.