Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

T1. Introducció al curs i al programa / Adobe Bridge.
T2. La imatge digital / Introducció a Adobe Illustrator / Interfície de treball / Calcs.
T3. Creació, selecció, transformacions i organització dels objectes.
T4. Dibuix i edició dels objectes de corbes. Eines de precisió / Capes.
T5. Text i format.
T6. Color (digital), transparències i modes de fusió / Efectes i filtres.
T7. Desenvolupament i realització d'un packaging.
T8. Creació d’un logotip o marca / Manual d’identitat corporativa.
T9. Preparació dels originals per a la impressió i exportació.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.