Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Agència Taller - Autoedició, disseny i maquetació de projectes de RRPP amb Adobe InDesign Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Maiocchi Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller

Introducción práctica a las tareas y procedimientos necesarios para la maquetación y el diseño de documentos para impresión o distribución electrónica, combinando los diferentes elementos necesarios para realizar diarios, revistas, libros, folletos… y hacer que los alumnos comiencen a pensar y trabajar de manera profesional, con esfuerzo, dedicación, sentido común y criterio propio.
Este taller está dirigido a todos aquellos alumnos que quieran adquirir las habilidades, técnicas y conocimientos básicos necesarios para maquetar, diseñar y realizar artes finales de publicaciones con calidad profesional.
No se requiere ningún conocimiento previo en la utilización del InDesign, aunque son bienvenidos igualmente quienes tengan algún contacto previo a nivel introductorio o autodidacta.

Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: PC programario InDesign 6 instalado (requerimiento mínimo).
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil con InDesign 6 instalado (requerimiento mínimo).
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 05/01/2012
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015