Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà l’evolució històrica de les marques. X X     X   X  
OG2.- Coneixerà les bases teòriques del naming i la identitat de marca.   X     X   X  
OG3.- Aprendrà la dinàmica de treball del namer. X X X X X X X  X
OG4.- Aprendrà a desenvolupar estratègies creatives de naming. X X X X X X    X
OG5.- Aprendrà a crear i seleccionar noms distintius.   X X X   X    
OG6.- Sabrà presentar un projecte creatiu.   X     X    X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5  OG6
1 OE1.-L’alumne coneixerà la història de les marques. X          
OE2.-Aprendrà a distingir i avaluar els diferents elements d’identitat de la marca.   X        
OE3.-Descobrirà els problemes que afecten el naming.   X X      
OE4.-Entendrà l’impacte d’un mal nom.    X  X      
OE5-Sabrà interpretar la informació d’un briefing.       X    
OE6.-Sabrà elaborar una estratègia distintiva.        X    
OE7.-Sabrà aplicar les tècniques de creació i selecció de noms.         X  
2 OE8.-Sabrà recollir la informació coherentment.        X    
OE9.-Sabrà crear noms aplicant tècniques diverses.          X  
OE10.-Sabrà com presentar un projecte de naming.           X