Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà els passos a seguir en la gestió estratègica.  X X            
OG2.- Resoldrà el procés de presa de decisions.     X X        
OG3.- Es plantejarà la cadena d’atenció al client.         X    
OG4.- Identificarà els elements de la negociació.             X  
OG5.- Analitzarà els estils del venedor i del comprador.               X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5 
1 OE1.-Aprendrà a delimitar el conflicte venedor i comprador. X        
OE2.- Distingirà entre estratègia i tàctica.        
2 OE3.- Serà capaç d’avaluar els components de la cadena d’atenció al client.        
OE4.-Aplicar les variables rellevants per aconseguir el compromís.        
OE5.-Implementar tot el procés en un cas pràctic.         X