Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant aprendrà les tècniques de màrqueting pròpies del mitjà televisiu. Com s’articulen les promocions de la cadena (la marca) i dels programes (els productes) dins i fora del propi mitjà. Aprendrà a preparar campanyes de llançament d’un programa i fer-ne desprès del seguiment promocional per mantenir-ne l’interés i guanyar nous espectadors. X  X  X   X    
OG2.- Coneixerà els mecanismes propis de la programació, els conceptes bàsics de la medició d’audiències i les estratègies de programació per evitar la fuga d’espectadors a altres canals. Saber interpretar la graella de programació, l’oferta global de la cadena, per vendre millor la marca i els productes televisius.   X  X   X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Aprendre les diverses formes de màrqueting televisiu i el context en el qual es desenvoluparà aquest. X X
OE2.- L'alumne aprendrà en pràctiques a classe amb programacions de les diverses cadenes, estratègies de programació que utilitzen, i els comportaments de l’audiència.   X
OE3.- Analitzar la imatge de diversos canals, o grups de comunicació, i algunes campanyes de promoció concretes. X  
OE4.- Creació d’una campanya original per a una cadena que promocioni la marca, un gènere concret o el llançament d’un programa nou. X