PLA DOCENT
Taller Comunicació Audiovisual. Creació d'un programa de Televisió Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Hernández Checa Coneixements previs recomanats --- Torn Únic
Descripció general del taller Desenvolupar la capacitat de comunicació audiovisual, adquirir coneixements sobre el funcionament de tots els elements que intervenen en el procés de disseny i creació per a programes de televisió així com per a suports interactius (Internet). Coneixements que es podran aplicar per crear un negoci per Internet (youtube,blog...etc) i per a treballs com community manager.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: Recomanable: Ordinador portàtil i gravadora de video (mòbil o càmera).
Format EXTENSIU (1r Semestre)

 

Data de creació: 15/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014