Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà de forma pràctica el món del Sponsorship relacionat amb els valors esportius i respectar la deontologia Professional del patrocini i mecenatge. X     X X      
OG2.- L’alumne podrà diferenciar les característiques especials i diferencials de l’esport en la seva relació als Patrocinis.   X         X  
OG3.- L’alumne identificarà les contraprestacions i els valors tangibles rellevants per les empreses potencialment patrocinadores.   X         X
OG4.-  Aprendre a discriminar els elements rellevants i saber presentar de forma efectiva un Dossier de patrocini esportiu.      X     X  
OG5.- Ser capaç de proposar millores en les propostes de patrocini.      X      X   X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Contextualitzar a nivell teòric l’estudi i aplicació del patrocini/sponsorship en l’esport. X  X       
OE2.- Exemplificar la tipologia i aplicacions professionals del patrocini.      X  X  X
OE3.- Diferenciar i discriminar els valors econòmics del patrocini.     X X  X
2 OE4.- Analitzar la viabilitat d’un potencial patrocini.  X  X X X  X
OE5.- Realitzar una campanya complerta i efectiva de captació de patrocinadors en l’àmbit esportiu. X  X X X  X