Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
    Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
    La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Sessió única presencial el 12 de setembre de 2014 de 9,00 a 14,00h + sessions online.

Individual 20%
2 Actividad de aplicación

Cinco debates planteados en moodle. Con participación activa, relevante y documentada de los estudiantes.
Período: entre el 13 de septiembre y el 31 de octubre de 2014.

Grupal (4 alumnos) 30%
3 Carpeta de aprendizaje

Elaboración de un plan de comunicación y relaciones públicas con bloggers e influencers.

Grupal (4 alumnos) 50%