PLA DOCENT
Taller Estrategias de PR digital: relación con bloggers e influencers en estrategias de redes sociales y eventos de relaciones públicas Format docència P
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. Vázquez Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas de relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller Hoy en día los bloggers e influencers son muy conscientes de que son prescriptores de su sector porque tienen grandes comunidades de lectores o seguidores detrás. ¿Cómo abordar la relación con bloggers desde la perspectiva de las relaciones públicas? ¿Cómo pueden las marcas diseñar estrategias de PR digital, eventos y social media capaces de seducir a este nuevo target?
El taller permitirá al alumno aprender a diseñar, implantar y evaluar estrategias de comunicación y relaciones públicas encaminadas a lograr tener cabida en la cotizada agenda setting de un blogger o influencer.
Combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria, tendrá lugar el 12 de septiembre de 09.00 a 14.00 horas y la virtual se hará a través de Moodle, necesitando el alumno invertir 15 horas para la lectura de documentación, debate, y entrega de ejercicios. Esta docencia virtual tendrá lugar entre el 13 de septiembre y el 31 de octubre de 2014.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format Taller Semi-presencial.

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014