Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia del 80% de las clases con participación activa.

Individual NO 20%
2 Actividad de aplicación: ARPU

Analizar el ARPU de una campaña de publicidad de una operadora móvil.

Grupal 2-3 20%
3 Actividad de aplicación: APPS

Seleccionar una app con publicidad in app y analizar su impacto y estrategia.

Individual 20%
4 Actividad de aplicación: Lanzamiento principales fabricantes de terminales

Determinar las diferencias entre los últimos lanzamientos de los principales fabricantes de terminales SAMSUNG, NOKIA, APPLE y HTC y determinar sus diferencias.

Grupal 2-3 20%
5 Simulación: Campaña marketing móvil

Planteamiento y desarrollo de una campaña de marketing móvil: caso práctico. 

Grupal 2-3 20%