Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà les tècniques d’estratègica en comunicació (copy strategy). X X X   X    
OG2.- Coneixerà la retòrica de comunicació. X   X   X     X
OG3.- L’alumne aprendrà disseny de cada una de les peces de comunicació indicades en el programa. X X X X   X   X
OG4.- L’estudiant ha de ser capaç de comprendre les necessitats i anhels del target per a convertir-los en motivacions poderoses.     X X      X  
OG5.- Serà capaç de comprendre el producte i allò que aquest pot oferir.  X X X X  X      X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Procter & Gamble. X        
OE2.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Work strategy d’Ogilvy & Mother. X        
OE3.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Ted Bates. X        
OE4.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Grey. X        
OE5.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy strategy de DDB. X        
OE 6 L’alumne aprendrà la “dispositio” de la retòrica aristotèlica (icònica i textual): exordio, narratio, peroratio.   X      
2 OE7.- L’estudiant aprendrà a realitzar esborranys a mà, com a fase prèvia a l'ús del programari.   X X    
OE8.- L’alumne emprarà correctament programari per a correcció gràfica. X X X    
OE9.- El estudiant coneixerà l’ús del mòbil com a eina fotogràfica.   X X    
OE10.- Els alumnes aprendran a emprar cada un dels models estratègics explicats al curs.  X     X X