Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.-Estratègia de comunicació. Target, fet principal, satisfactor i mitjà.

Tema 2.- Retòrica de comunicació: discursos, titulars, textos i eslògans

Tema 3:- Realització: Plantejament de conceptes en esborranys (boceto) en paper i llapis. Coneixement i ús del photoshop. Realització d’esborranys mitjançant retoc i fotomuntatge. Art final.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.