Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Treballar la planificació i la gestió en l'organització d’un esdeveniment.         X   X  
OG2.- Participar i assistir a la celebració d’un esdeveniment. X        

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Relacionar-se amb diferents públics. X X
OE2.- Aprendre a gestionar espais. X X
OE3.- Treballar en equip. X X
OE4.- Practicar la responsabilitat, coordinació i organització de tasques. X X