Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
El sector belleza en cifras.
Definición y análisis económico del sector.

Tema 2.
El sector belleza: impacto social.
Análisis social y impacto del sector en la sociedad.

Tema 3.
Comunicar la belleza: creatividad y estrategia.
plicación de la creatividad y de las diferentes estrategias al sector.

Tema 4.
Nuevas tendencias en la comunicación de la belleza.
Análisis y aplicación de las nuevas tendencias comunicativas del sector.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.