Temari
Bloc 1: Fonaments de metodologia qualitativa.
Tema 1. Metodologia qualitativa i enfocament hermenèutic.
Tema 2. Disseny i estructura d’una recerca qualitativa.
Tema 3. Tècnica de l’entrevista.
Tema 4. Tècnica del grup de discussió.
Tema 5. Tècnica de l’observació.
Tema 6. Tècnica del sociograma i anàlisi de les interaccions grupals.
Tema 7. Anàlisi de contingut.
Bloc 2: Aplicació pràctica i realització d’una recerca qualitativa
Tema únic. Tutorial d’aplicació pràctica d’una recerca qualitativa completa.