Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C4  C5 C6 C12
OG1.- Entendre el significat de la RSC.        X  
OG2.- Conèixer l’abast de la RSC dins l’estructura empresarial.     X    
OG3.-Saber com s’implementa la RSC a l’empresa.   X      
OG4.- Saber utilitzar el patrocini i el mecenatge com a eines de RSC.         X
OG5- Conèixer el paper de la Comunitat Europea com a model de RSC.   X      
OG6- Conèixer les organitzacions més importants que treballen la RSC: naturalesa i informes que emeten. X        

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5  OG6 
1 OE1.- Conèixer el significat del terme RSC/RSE. X          
OE2.- Antecedents i evolució.          
OE3.-Conèixer els instruments de la RSC. X          
OE4.- Analitzar codis de conducta i normes de gestió. X          
OE5.-Analitzar informes i conèixer la seva medició i validació.   X        
OE6.-L’alumne coneixerà casos pràctics d’inversió socialment responsable.          
2 OE7.- Conèixer la tasca de la UE en RSC com a model.         X  
OE8.- Analitzar àmbits d’actuació diferents.         X  
OE9.- Analitzar el paper d’organitzacions internacionals de la RSC.         X  
3 OE10.- Conèixer la RSC aplicada a nivell intern de l’empresa.    X       X
OE11.- Conèixer la RSC aplicada a nivell extern de l’empresa.         X
OE12.- El patrocini i el mecenatge com a eines de RSC.          
OE13.- Analitzar el paper del mecenatge i les fundacions.        X