Temari
Bloc 1 Títol: Responsabilitat Social Corporativa: significat i abast/ Instruments de la RSC

1.1 Definicions de Responsabilitat Social Corporativa o Responsabilitat Social Empresarial.
1.2 Antecedents i evolució
1.3 Codis de Conducta
1.4 Normes de gestió
1.5 Medició, elaboració d’informes i validació
1.6 Etiquetes
Inversió socialment responsable.

Bloc 2 Títol: La Comunitat Europea com a model i transmissor de la RSC

2.1 Treball i assumptes socials
2.2 Política empresarial
2.3 Política mediambiental
2.4 Protecció dels consumidors
2.5 Contractació pública
2.6 Política exterior, comercial i de cooperació al desenvolupament
2.7 Administracions Públiques
2.8 Llibre Verd de RSC de la Comunitat Europea
2.9 Observatori Espanyol de la RSC
2.10 Pacte Mundial pel desenvolupament sostenible (Global Compact)
2.11 Decret de creació regulació del Consell Estatal per la RSC.

Bloc 3 Títol: La RSC a l’empresa/ Pla de Comunicació

3.1Àmbits d’actuació a nivell intern:
- La RSC i les persones/ Voluntariat.
- La RSC i la gestió dels recursos.
3.2 Àmbits d’actuació a nivell extern:
- La RSC i els proveïdors.
- La RSC i el medi ambient.
- La RSC amb la comunitat i els projectes socials.
3.3 La imatge i la reputació empresarial.
3.4 El patrocini i el mecenatge com a eines de RSC.
3.5 El mecenatge cultural, social i humanitari.
3.6 La tasca de les fundacions.
3.7. Noves tendències a la xarxa: el micromecenatge.