Metodologia i organització general

La docent donarà a conèixer l’abast de la Responsabilitat Social Corporativa en tot tipus d’organitzacions i com la seva aplicació determina la filosofia empresarial de l’empresa i el disseny del seu Pla Global de Comunicació.

Al llarg del curs es podran convidar diferents responsables RSC d’organitzacions empresarials i institucionals.

Es treballaran casos que es debatran a classe, tutoritzats per la docent.