Temari
Bloc 1 Títol: Sectors RRPP

LLISTAT DE SECTORS: Atesa la necessària col·laboració de professionals en exercici per impartir aquesta assignatura, i la varietat obligada de perspectives, es programaran més sectors dels que en realitat puguin cursar-se en un únic any acadèmic. L'objectiu és assegurar-nos la docència a la totalitat de sessions que constitueixen l'assignatura.
EXEMPLES DE SECTORS PREPARATS.
Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.

SECTOR SANITARI
Descripció Parlem d’institucions que presten serveis sanitaris i sociosanitaris a la població (Hospitals de diferents nivells assistencials, públics i concertats), en el marc territorial de Catalunya. Visió des de les entitats i des de les consultores i agències de comunicació.
SECTOR NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripció Más que de un sector del mercado publicitario las clases tratarán de las nuevas herramientas y soportes que Internet y las tecnologías digitales interactivas ponen a disposición de los publicitarios.
SECTOR EDITORIAL
Descripció El Sector Editorial, actualment és una activitat empresarial que gestiona l’edició però que està englobat a un sector molt més ampli: productes culturals i mitjans de comunicació, també i formen part un conjunt d’institucions públiques.
SECTOR ALIMENTS FUNCIONALS
Descripció En els darrers anys la societat en general i els consumidors s’han anat preocupant cada vegada més per la salut, i la bona salut s’associa essencialment a una bona alimentació. És en aquest context que sorgeixen els aliments funcionals: làctics, begudes, confiteria, olis, pa, galetes, carn,... Són tots aquells productes de consum que, a part de les seves propietats nutricionals, contenen altres components que beneficien l’organisme, faciliten les seves funcions i poden “prevenir” o reduir el risc d’algunes malalties.
L’augment dels aliments funcionals ha permès un creixement molt important de la publicitat i la comunicació en aquest sector, que requereix uns coneixements específics; des de la detecció, captació i segmentació dels targets fins a la planificació dels mitjans on i off més adequats en cada cas, passant per la modulació del missatge i el to i el discurs més indicat.
SECTOR TELEFONIA
Descripció La propuesta es explicar cómo ha evolucionado el mercado de la telefonía móvil y sus principales marcas tanto a nivel de volumen como de códigos de comunicación.
SECTOR INSTITUCIONAL
Descripció Publicitat realitzada per les administracions públiques d’acord amb la llei (temes objecte de ser publicitats, restriccions...).
SECTOR GRAN CONSUMO: CERVEZA
Descripció El de las cervezas es uno de los sectores más importantes, activos  y competitivos del mercado del gran consumo: por territorios geográficos ocupados, por volumen de negocio, ventas, inversión en comunicación, presencia continuada en la vida del consumidor e influencia en tendencias sociales, gran concurrencia de marcas locales con fuertes grupos nacionales y la poderosa  irrupción de grandes marcas multinacionales de origen europeo y norteamericano. La amplísima gama de productos que abarca cada marca  desde sus  variedades  0.0 de alcohol,  a las Premium y de alta graduación alcohólica. Códigos de comunicación muy marcados,  diferenciados y duraderos en el tiempo de todos los tipos y combinados con poderosas acciones tácticas de respuesta inmediata. Desde la imagen de marca  a la promoción más severa.
SECTOR MITJANS DE COMUNICACIÓ COM ANUNCIANTS
Descripció Els mass media: “d’Anunciadors” a Anunciants. Com, Quan, On i Per què s’anuncien.
SECTOR FARMACÈUTIC
Descripció La publicitat que els laboratoris farmacèutics fan per als seus productes, tant pels que necessitem ser dispensats amb recepta mèdica (Ètics) com els que poden comprar directament a la farmàcia sense prescripció (EFP´s i OTC´s).
És una publicitat molt reglada legislativament i veurem el per què.
SECTOR COMUNICACIÓ POLÍTICA
Descripció El sector inclou els partits polítics i la resta d’organitzacions polítiques (joventuts de partits, fundacions polítiques...), considerats en la seva activitat comunicativa externa de caire publicitari, sigui relacionada amb eleccions o amb campanyes,  així com l’activitat de caire comunicatiu dels diferents lobbies i actors que pretenen exercir una influència en la política, i les funcions d’aquest caire que desenvolupen les administracions públiques a través de la comunicació institucional.
SECTOR TRANSPORT
Descripció Transport públic és aquell que es porta a terme mitjançant sistemes massius, que es realitza per compte d’altres a través d’una retribució econòmica i que és d’interès públic (tutelat per les administracions).
Es treballa específicament el transport terrestre.
L’aspecte més important és el de pertànyer, prioritàriament a les administracions públiques i, en tot cas, sempre depenent administrativament d’elles.
En l’àmbit de les administracions diferenciem L’estat, les autonomies i els ajuntaments.
En l’àmbit de les tipologies d’empresa i de gestió diferenciem: empreses públiques, mixtes, privades i consorcis.
SECTOR ALTRES
Descripció No es descarta la incorporació de nous sectors.