Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C6 C7   C12 C13
OG1.- L’alumne conèixerà el funcionament d’una agència de publicitat amb els seus diversos departaments aixó comlles seves funcions i objectius.  X X  X          
OG2.- L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari.    X   X   X    
OG3.- L’alumne aprendrà a dominar el missatge i saber aplicar-lo als diversos canals de comunicació.   X      X     X
OG4.- L’alumne conèixerà les agències i principals productores del nostre país.     X   X X  
OG5.- L’alumne aprendrà a treballar en equip en la construcció d’una campanya assumint els rols professionals i funcions designades.  X X     X X
OG6.- L’alumne coneixerà  les aplicacions publicitàries  i els nous llenguatges a emprar amb les noves tecnologies.   X X   X   X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6
1 OE1.-L’alumne conèixerà  el funcionament del departament creatiu d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professional. X       X  
OE2-L’alumne coneixerà  el funcionament del departament de comptes d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professionals. X       X  
OE3-L’alumne coneixerà  el funcionament del departament d’art d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professionals. X       X  
OE4-L’alumne coneixerà  el funcionament dels departaments administratius, de planificació de mitjans, del de producció d’una agència de publicitat i les funcions dels seus professionals.  X        X  
OE5.-L’alumne dominarà els processos que van de la idea a l’execució i difusió de la mateixa a través dels mitjans tradicionals i below the line. X X     X  
OE6.-L’alumne treballarà en equip en la construcció d’una campanya assumint els rols professionals i funcions designades. X X     X  
OE7.-L’alumne coneixerà les agències i principals productores del nostre país com a mercat de treball.     X      
2 OE8.-L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari aplicat a televisió, ràdio, publicitat exterior i a altres suports.    X   X  
OE9.- L’alumne dominarà els processos de generació d’idees així com les principals teories creatives.    X     X  
OE10.-L’alumne dominarà el missatge publicitari  i sabrà aplicar-lo als diversos canals de comunicació. X     X
OE11.-L’alumne conèixerà tots els processos d’escriptura publicitària per executar una campanya televisiva, radiofònica, exterior i en altres canals així com els elements que participen en tota producció.  X     X  
OE12.-L’alumne millorarà les capacitats oratòries per a convèncer al client i vendre una campanya o acció publicitària amb eficàcia.     X   X