Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C5  C6 C7  C8  C9  C10   C11 C12  C13  C14
OG1.-L’alumne participarà activament de la realitat professional.  X X  X  X X  X X
OG2.-L’alumne aprendrà les característiques pròpies de l’entorn laboral. X  X  X  X  X X  X  X
OG3.- L’alumne executarà en un entorn real les eines i tècniques adquirides en assignatures teòriques.                X   X   X  X  

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 
1 OE1.- L’estudiant s’incorporarà en l’activitat diària d’una organització professional. X X X X
OE2.- L’alumne col·laborarà directament en l’execució de tècniques pròpies de la publicitat i les relacions Públiques.     X  
OE3.- L’estudiant tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà la realitat laboral del sector.  X X   X