Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora. 
C5 Capacitat comunicativa. 
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades. 
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris. 
 C9  Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP. 
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics. 
C11 Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting. 
 C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació. 
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.