Temari
Bloc 1 Títol: Fonts d’investigació i informació en mitjans. Terminologia tècnica en planificació de mitjans

1. La investigació de mitjans. Principals fonts: Infoadex, OJD, EGM, AIMC-Marcas, KANTAR MEDIA, etc.
2. Conceptes bàsics en planificació de mitjans: principals conceptes de mesura i de rendibilitat. Casos pràctics.

Bloc 2 Títol: Els mitjans publicitaris. Introducció a la planificació de mitjans.

1. Panorama dels mitjans convencionals a Espanya
2. El Target Group: conceptes i criteris per a la seva definició.
3. Estratègia i tàctica en planificació de mitjans.Com fer un pla de mitjans. Cas pràctic (treball de grup).
4. Introducció a la planificació de mitjans a Internet.